Експертну службу МВС України в Тернопільському регіоні представляє Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Центр являється підрозділом Експертної служби МВС України та діє на підставі Положення, затвердженого наказом МВС України від 31.01.2017 № 77. Приміщення Центру, знаходиться в м. Тернополі по вул. Степана Будного, 48.

 Підрозділ створений в лютому 1999 року відповідно до наказу УМВС України в Тернопільській області від 26.02.1999 № 97. До складу Центру входять відділи криміналістичних досліджень, спеціальних видів досліджень, інженерно-технічних та економічних досліджень, вибухотехнічних і пожежно-технічних досліджень. Фахівцями служби  виконується 32 види експертних досліджень.

 На даний час Центр являється провідною експертною установою Тернопільщини і спеціалізується на техніко криміналістичному забезпеченні проведення слідчих дій, судово-експертному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень та виконанні досліджень і наданні інших платних послуг, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, за заявами громадян та юридичних осіб.

Основними завданнями підрозділу є:

Здійснення судово-експертної діяльності та техніко-криміналістичного забезпечення органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду.

Провадження науково-дослідної діяльності у сфері судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення.

Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні,адміністративних, цивільних та господарських справах, а також досліджень у позасудовому провадженні та виконання інших робіт у межах своєї компетенції.

Забезпечення функціонування криміналістичних обліків Експертної служби.

У межах компетенції,  визначеної законодавством, метрологічне забезпечення техніко-криміналістичних засобів, організація їх обслуговування та ремонту.

Участь у розробленні техніко-криміналістичних засобів та забезпечення їх використання в практичній діяльності.

Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України є державною юридичною особою публічного права.