Елементи захисту української гривні (Частина 1 з 2)

 

Будь-яка держава світу не може повноцінно функціонувати без власної національної валюти, цінних паперів та важливих документів (паспорти, посвідчення, дипломи, проїзні квитки тощо), а тому вона зацікавлена, щоб дана категорія документів виготовлялась централізовано, під суворим контролем та зі спеціальними засобами захисту.

Сукупність таких засобів захисту постійно удосконалюється, оскільки злочинці дуже зацікавлені у підробці грошових знаків і з кожним днем підвищують свою майстерність і винахідливість. Бурхливий розвиток кольорової, копіювально-множильної оргтехніки призводить до того, що до рук шахраїв потрапляють доступні та ефективні засоби відтворення елементів захисту документів, що в свою чергу підвищує їх кількість і якість підробок.

Зустрічається два варіанти підробок - це кольорова ксерокопія, на якій відсутні будь-які елементи захисту і усі зображення сформовані з хаотично розміщених різнокольорових точок (див. ілюстрації 1-3), а також приклеювання одного чи двох нулів до цифрового позначення номіналу на банкноти (див. ілюстрації 4-6).

 

 

 

Ілюстрації №3-4. Зображення банкноти номіналом 2 гривні що перероблена на банкноту номіналом 20 гривень (лицева та зворотна сторони).

 

Основною метою захисту грошей є надання їм такої якості, яка б створювала умови для розпізнання підробок. Рівень захисту, що надається будь-якою захисною ознакою, безпосередньо повинен бути пов'язаний з його унікальністю й доступністю для розпізнання не тільки спеціалістами та банківськими службовцями, але й звичайними громадянами, стійкістю до зміни, імітації чи репродукування. Варто зазначити, що якась одна захисна ознака не є гарантованим захистом грошових знаків. Тільки всі компоненти в комплексі - папір, фарба, вид та спосіб друку, сюжет і кількість ознак - сприяють захищеності купюр конкретного номіналу від підробки.

Для визначення справжності 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень пропонується ілюстративна таблиця з назвами ознак захисту та їх зображенням

 

1 гривня

Назва спеціального засобу захисту грошового знаку.

Ілюстрація спеціального засобу захисту грошового знаку.

Водяний знак

Зображення в різних тонах портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, утворене внутрішньою структурою паперу, видиме пiд час розглядання банкноти проти світла i розташоване у встановленому мiсцi (відмітка 1).

 

Захисна стрічка

Повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка, на якій розміщено прозорi зображення у прямому та перевернутому виглядi: ”1 ГРН”, тризуб та пiдкреслене цифрове позначення номiналу ”1” (відмітка 2).

 

Наскрiзний елемент

(суміщене зображення)

Зображення, що виконанi в одному мiсцi на лицьовому (а) та зворотному (б) боках банкноти, пiд час розглядання яких проти світла (в) з лицьового боку проглядає лiтера ”У” (відмітка 3).

 

  

 

Орловський” друк

Вид спецiального друку, який утворює зображення, що виконанi фарбами різного кольору з різкою змiною одного кольору на інший без розривiв i зміщень графічних елементiв цих зображень (лiнiй, площин) (відмітка 4).

 

 

 

 

Мiкротекст

Написи, що повторюються, можна прочитати за допомогою лупи або мікроскопа (відмітка 5).

 

 

 

 

2 гривні

 

Назва спеціального засобу захисту грошового знаку.

 

Ілюстрація спеціального засобу захисту грошового знаку.

Водяний знак

Зображення в різних тонах портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, утворене внутрішньою структурою паперу, видиме пiд час розглядання банкноти проти світла i розташоване у встановленому мiсцi (відмітка 1)

 

Рельєфнi зображення

Графiчнi елементи на лицьовому боці банкноти, якi виконанi спецiальним друком, фарба яких виступає над поверхнею паперу i жорсткість яких відчувається на дотик: а) позначення для сліпих; б) портрет; в) написи; г) iзард; д) цифрове позначення номіналу (відмітка 2).

 

 

 

 

 

 

Латентне (приховане)

зображення

Зображення цифрового позначення номіналу, що видиме пiд час розглядання банкноти пiд гострим кутом зору до джерела світла (відмітка 3).

 

 

 

Захисна кодована стрiчка

Повністю занурена в товщу паперу полімерна стрічка, на якій розміщено прозорi зображення у прямому та перевернутому виглядi: ”2 ГРН”, тризуб та пiдкреслене цифрове позначення номiналу ”2” (відмітка 4).

 

Наскрiзний елемент (сумiщене зображення)

Зображення, що виконанi водному мiсцi на лицьовому (а) та зворотному (б) боках банкноти, пiд час розглядання яких проти свiтла (в) із лицьового боку проглядає лiтера ”У” (відмітка 5).

 

 

 

Орловський” друк

Вид спецiального друку, який утворює зображення, що виконанi фарбами різного кольору з різкою змiною одного кольору на інший без розривiв i зміщень графiчних елементiв цих зображень (лiнiй, площин) (відмітка 6).

 

 

 

5 гривень

 

Назва спеціального засобу захисту грошового знаку.

 

Ілюстрація спеціального засобу захисту грошового знаку

 

Водяний знак

Зображення в рiзних тонах портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боцi банкноти, утворене внутрiшньою структурою паперу, видиме пiд час розглядання банкноти проти свiтла i розташоване у встановленому мiсцi (відмітка 1).

 

Рельєфнi зображення

Графiчнi елементи на лицьовому боцi банкноти, якi виконанi спецiальним друком, фарба яких виступає над поверхнею паперу i шорсткiсть яких вiдчувається на дотик: а) позначення для слiпих; б) портрет; в-г) написи; д) iзард; е) цифрове позначення номiналу (відмітка 2).

 

 

а)                     б)

 

в)                     г)

 

д)                     е)

Латентне (приховане) зображення

Зображення цифрового позначення номiналу, що видиме пiд час розглядання банкноти пiд гострим кутом зору до джерела свiтла (відмітка 3).

 

 

Захисна кодована стрiчка

Повнiстю занурена в товщу паперу полiмерна стрiчка, на якiй розмiщено прозорi зображення у прямому та перевернутому виглядi: ”5 ГРН”, тризуб та пiдкреслене цифрове позначення номiналу ”5” (відмітка 4).

 

Наскрiзний елемент (сумiщене зображення)

Зображення, що виконанi в одному мiсцi на лицьовому (а) та зворотному (б) боках банкноти, пiд час розглядання яких проти свiтла (в) з лицьового боку проглядає лiтера ”У (відмітка 5).

 

 

 

”Орловський” друк

Вид спецiального друку, який утворює зображення, що виконанi фарбами рiзного кольору з рiзкою змiною одного кольору на iнший без розривiв i змiщень графiчних елементiв цих зображень (відмітка 6).

 

 

10 гривень

 

 

Назва спеціального засобу захисту грошового знаку

 

Ілюстрація спеціального засобу захисту грошового знаку

Водяний знак

Зображення в різних тонах портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, утворене внутрішньою структурою паперу, видиме пiд час розглядання банкноти проти свiтла i розташоване у встановленому мiсцi (відмітка 1.)

 

Рельєфнi зображення

Графiчнi елементи на лицьовому боці банкноти, якi виконанi спецiальним друком, фарба яких виступає над поверхнею паперу i шорсткість яких вiдчувається на дотик: а) позначення для слiпих; б) портрет; в) написи; г) iзард; д) цифрове позначення номiналу (відмітка 2).

 

 

а)                           б)

 

в)                       г)

 

д)                       д)

Латентне (приховане)

зображення

Зображення цифрового позначення номiналу, що видиме пiд час розглядання банкноти пiд гострим кутом зору до джерела свiтла (відмітка 3)

 

 

Захисна кодована стрiчка

Повнiстю занурена в товщу паперу полiмерна стрiчка, на якiй розмiщено прозорi Зображення у прямому та пере вернутому виглядi: ”10 ГРН”, тризуб та пiдкреслене цифрове позначення номiналу ”10” (відмітка 4)

 

Наскрiзний елемент (сумiщене зображення)

Зображення, що виконанi в одному мiсцi на лицьовому (а) та зворотньому (б) боках банкноти, пiд час розглядання яких проти свiтла (в) з лицьового боку проглядає лiтера ”У” (відмітка 5).

 

 

а

”Орловський” друк

Вид спецiального друку, який утворює зображення, що виконанi фарбами рiзного кольору з рiзкою змiною одного кольору на iнший без розривiв i змiщень графiчних елементiв цих зображень (лiнiй, площин) (відмітка 6).