ПОЖЕЖОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ЯК ПРЕДМЕТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ

 

В усьому світі пожежі призводять до величезних матеріальних та моральних втрат для людства. В Україні щороку реєструється близько 50 тис. пожеж, з них на території нашої області - близько 600 пожеж, виникнення яких переважно пов’язане з діяльністю людей. В інтересах держави належить встановити причини та осіб, прямо чи опосередковано причетних до виникнення пожежі.

Спеціалісти, які працюють в НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області, мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки. Метою дослідженням даної експертизи є розв’язання складної задачі з багатьма невідомими, яке спрямоване на отримання даних про умови, обставини і причини виникнення та розвитку горіння, особливості протікання процесів і явищ під час пожежі, з метою виявлення існуючих залежностей.

Предметом пожежотехнічної експертизи обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки є фактичні дані щодо явищ, умов, обставин, причинно-наслідкових зв'язків, які обумовили виникнення пожеж, особливостей їх розвитку та гасіння, а також наслідків; дані щодо невідповідності об'єктів вимогам стандартів, норм і правил пожежної безпеки та їх причинний зв'язок з наслідками пожеж.

Основними завданнями пожежотехнічної експертизи є встановлення осередку пожежі, джерела запалювання та причини виникнення пожежі. Перед цією експертизою можуть ставитися й інші завдання, пов'язані з розслідуванням (судовим розглядом) справ про пожежі, якщо для розв'язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи. У складних випадках, особливо пов'язаних із випадками підпалів, коли необхідно відновлювати суттєві обставини та факти, висновки пожежотехнічної експертизи ґрунтуються також на результатах інших видів експертиз:

- трасологічної (крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов'язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи);

- матеріалів і речовин (нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; металів і сплавів);

- бухгалтерської;

- товарознавчої.

Досить широко практикується проведення комплексних експертиз.

Встановлення наявності слідів нафтопродуктів необхідно здійснювати в обов'язковому порядку за наявності ознак підпалу. У зв'язку з поширеністю випадків, коли виникнення пожеж може пов'язуватися з аварійними режимами в електромережах та електроустановках, виникає потреба в проведенні металографічних досліджень або ж рентгеноструктурному аналізі структури електричних провідників. За їх результатами можливо визначити первинність або вторинність короткого замикання електропроводки тобто, до виникнення пожежі призвело замикання чи воно сталося внаслідок пожежі. У будь-якому разі для проведення пожежотехнічної експертизи вимагається надання матеріалів кримінального провадження (протоколу ОМИ з усіма додатками, протоколів відтворення обстановки й обставин події, акту про пожежу, технічного висновку про причину виникнення пожежі та інші документи), ві-део- та фотозйомки, речових доказів. У пожежотехнічній експертизі існують два блоки питань, які вирішуються в ході отримання відповідей на відповідні групи запитань. Питання першого блоку спрямовані на встановлення чи визначення особливостей виникнення, розвитку й гасіння пожеж. Найбільш характерними групами питань для всіх пожеж є такі, що дають можливість отримати відповідь стосовно:

- місць найбільшого теплового впливу в зоні горіння;

- місця (осередку) та часу виникнення пожежі;

- джерел запалювання та їх характеристик;

- пожежно-небезпечних властивостей речовин і матеріалів;

- можливості виникнення горіння наявних в осередку пожежі речовин та матеріалів з огляду на потужність можливих джерел запалювання;

- шляхів розповсюдження горіння;

- умов та особливостей, які сприяли чи перешкоджали виникненню й розвитку пожежі;

- умов та обставин загибелі людей і тварин;

- особливостей гасіння пожежі;

- механізму виникнення горіння;

- технічної чи іншої причини виникнення пожежі.

До другого блоку відносять питання, які вирішуються на підставі результатів (висновків), отриманих у ході вирішення завдань першого блоку, і дають можливість надати відповіді щодо:

- наявності фактів порушення правил пожежної безпеки;

- невідповідності протипожежного стану об'єкта чи діяльності юридичних або фізичних осіб вимогам стандартів, норм і правил пожежної безпеки;

- наявності чи відсутності причинного зв'язку між фактами порушень вимог пожежної безпеки, з одного боку, та виникненням і розповсюдженням пожежі й наслідками від неї, з іншого боку;

- відповідальності посадових осіб за порушення конкретних вимог пожежної безпеки, які призвели до виникнення та розвитку пожежі (сприяли розвитку, перешкоджали гасінню).

Пожежотехнічна експертиза вирішує широке коло запитань. Це залежить від особливостей об'єкта та обставин виникнення, розвитку та гасіння пожеж. Відповіді на запитання, поставлені на вирішення пожежотехнічної експертизи, потребують застосування широкого спектру знань, інструментальних фізико-хімічних методів досліджень, оціночних розрахунків. Як правило, справи про пожежі відносяться до складних експертиз і потребують високої кваліфікації фахівців, знання численних законодавчих та нормативно-правових актів з питань забезпечення пожежної безпеки в державі й різноманітних галузях виробництва.