Одним із актуальних питань м. Тернополя є екологічний стан Тернопільського ставу. Для вивчення даної проблеми із різних частин водойми були відібрані зразки води та донних відкладень. 20 березня працівниками Тернопільського НДЕКЦ МВС України спільно з представниками науково-дослідної лабораторії Екотоксикології та біоіндикації Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка провели комплексне дослідження відібраних зразків на виявлення токсичних домішок у вище згаданій водоймі. 

На фото старший науковий співробітник ТНПУ ім. В. Гнатюка Войтюк В.Б. та головний судовий експерт Тернопільского НДЕКЦ МВС України Яцюк В.М.